Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

 

edm 1„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego przy parafii NSPJ w Kamieniu".
Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

Nasza Rodzina powstała 20.01.2013 r.; na posiedzeniu 08.05.2014r. Zarząd Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ" podjął uchwałę o utworzeniu tego koła terenowego.
Rodzina kierowana jest przez Radę podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia "Dobroć", jako jednostce nadrzędnej z siedzibą Dębicy.
W skład Rady Rodziny wchodzą:edm 2

  • Mariola Magda – przewodnicząca
  • Zofia Piędel – zastępczyni
  • Tadeusz Barłóg – sekretarz
  • s. Bernadetta Graniczny – przedstawicielka Zgromadzenia.

Rodzina liczy 18 członków czynnych dorosłych i 16 dzieci.
1.06. 2014r. podczas Mszy św. miało miejsce uroczyste wręczenie i podpisanie deklaracji o zaangażowaniu się członków w realizację zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia „Dobroć" i w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

IMG 1155
Rodzina spotyka się w każdą 3 niedzielę miesiąca. Celem tych spotkań jest duchowa formacja członków, poznawanie osoby i rysów duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego oraz planowanie działań na rzecz chorych, samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy dzieci w środowisku.
Formacja duchowa odbywa się przez wspólną modlitwę, adorację, uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, dzielenie się treściami zawartymi w Dokumentach Kościoła, książkach i prasie katolickiej oraz dzielenie się wiarą, doświadczeniem Miłosierdzia i Opatrzności Bożej, troskami i radościami codziennego życia.
Częstym tematem rozmów w czasie spotkań jest sprawa wychowania młodego pokolenia, jego blaski i bolączki.
Rodzinie tej patronuje Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:
„Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek", który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra".

IMG 1169
Wiele osób o dobrym sercu zadaje sobie pytanie, komu jeszcze oprócz moich najbliższych mogę coś dobrego uczynić? Są bowiem świadomi, że to Chrystus, który żyje pośród nas, utożsamiając się z potrzebującym bliźnim, kieruje pytanie do nas, Jego uczniów: „Czy miłujesz Mnie więcej ..." (J 21, 15).
Członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego pragną stawać się jak Jezus dla drugich, poprzez niesienie bezinteresownej pomocy w taki sposób, jaki jest możliwy dla każdego z nich. W każdym środowisku nie brak wielorakich okazji.

IMG 1171
Serdecznie zapraszamy! Na wspólnych spotkaniach tej Rodziny, jej członkowie poznają wspólnie wiele możliwości.


Kontakt:
Siostry Służebniczki Dębickie
Nowy Kamień 12
36-053 Kamień
Tel. 17 855 63 01

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.