Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

Konferencja Epikospatu


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Krajowa Rada KSM
 • Statut
 • Prezydium Krajowej Rady KSM
  • Przewodniczący
  • 2 zastępców
  • sekretarz
  • skarbnik
  • Generalny Ksiądz Asystent
 • Krajowa Komisja Rewizyjna
  • przewodniczący
  • zastępca
  • członek
(Bp przewodniczący komisji)

Diecezja, Kuria


Diecezjalne Katolickie Stowarzyszenie

Młodzieży

 • Statut
 • Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia
 • Zarząd (siedmio osobowy)
  • prezes i jego zastepca
  • sekretarz i jego zastepca
  • skarbnik
  • dwóch członków
  • Diecezjalny Ksiądz Asystent
 • Diecezjalna Komisja Rewizyjna
  • przewodniczący
  • dwóch członków
(podmiot prawny)
(Biskup ordynariusz)

Dekanat


Okręg
 • Rada okręgu
 • Prezydium Rady Okręgu
 • Ksiądz Asystent Okręgu
(ks. Dziekan)

Parafia


Oddziały parafialne i równorzędne koła środowiskowe
 • Statut
 • Walne Zebranie Członków Oddziału/Koła
 • Kierownictwo Oddziału/Koła
  • prezes i jego zastępca
  • sekretarz i jego zastępca
  • skarbnik
  • Ksiądz. Asystent
 • Komisja Rewizyjna
  • przewodniczący
  • dwóch członków
 • Sąd koleżeński
 • Organizacja wewnątrz oddziału (koła)
  • Zastępy
  • Sekcje