Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

Historia kościoła w Kamieniu pokrywa się nieomal z historią parafii i liczy niespełna 100 lat. 
Natomiast wieś Kamień została założona w roku 1578 przez króla Polski Stefana Batorego jako wieś królewska. Kamień nie miał własnej parafii przez ponad 300 lat. W roku 1599 został przyłączony przez bp krakowskiego Jerzego Radziwiła do parafii Górno. Później, w roku 1603 bp krakowski Bernard Maciejowski wcielił miejscowość Kamień do parafii Jeżowe.
Następnie wieś ta należała po części do obydwu sąsiednich parafii.

W ostatnich latach XIX wieku (1891 r.) powstała myśl budowy kościoła w Kamieniu. Myśl ta przy pomocy Bożej i wspólnej ofiarności mieszkańców przyoblekła się rychło w czyn, bo już w roku 1901 kościół został przez J.E. Ks.Bp Karola Józefa Fischera, sufragana przemyskiego, konsekrowany w dniu 14 czerwca pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Plan budowy wykonał inż. architekt Teodor Talowski. Wraz z budową kościoła rozpoczęli mieszkańcy Kamienia starania o erygowanie w Kamieniu samoistnej parafii. Starania uwieńczył skutek, gdyż 4.06.1907 roku erygował J.E. Ks.Bp Ord. Józef Sebastian Pelczar nową parafię.

Pierwszym duszpasterzem w Kamieniu był ks. Ignacy Antioniewski, następnie ks. Józef Dziedzic; byli to tylko duszpasterze administratorzy. Pierwszym proboszczem nowej parafii w Kamieniu był ks. Paweł Malinowski, następnie kolejno ks. Henryk Grębski, ks. Stanisław Patryn, ks. Tadeusz Wójcicki i obecnie proboszczem parafii Kamień jest ks. Marian Gwizdak.

Po zbudowaniu kościoła kontynuowano wyposażanie wnętrza. Zakupiono w Wiedniu piękny i bogaty ołtarz wielki w stylu gotyckim z polichromowaną rzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazującego się grupie parafian z duszpasterzem w centralnej części ołtarza. Po obu stronach ołtarza umieszczone są figury naturalnej wielkości świętych polskich patronów: św. Wojciecha, św. bp Stanisława, św. Kazimierza Królewicza i św. Stanisława Kostki. W roku 1937 zbudowano stylowe organy. Następnie sprawiono ołtarze boczne i dzwony, które zostały zabrane przez Niemców. Obecnie są nowe, wykonane w latach pięćdziesiątych. Kościół po wojnie otrzymał polichromię. Zaraz po zbudowaniu kościoła stanęła nowa plebania.

Równolegle do rozwoju parafii Kamień, pod względem materialnym i inwestycyjnym, parafia nabywała i utrwalała piękne tradycje i zwyczaje. 
Ustalone przy erygowaniu granice parafii pozostały niezmienione aż do roku 1988, w którym to roku z parafii Kamień została wydzielona nowa parafia Krzywa wieś - Podlesie.

Od 1 sierpnia 2020 roku, powstała nowa parafia Kamień - Błonie pw. Matki Bożej Królowej Świata.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.